Cuộc sống Mỹ. Văn hoá xuống đường/Battle of downtown Portland Oregon#DOWNTOWN
#Porland
#cuộcsốngmỹ
#cuộcsốngmỹ #cuocsongmy
Follow me
; a driving tour of Downtown Portland Oregon

Mời quí zi & các bạn xem video downtown tp Rose city
Thành phố mình gọi mùa hè năm 2020 khi dịch bệnh nước Mỹ tăng cao nhất là “ Mùa Hè yêu thương “ các bạn đi biểu tình dành công lý trước toà án liên bang của thành phố mỗi ngày suốt mùa hè 2020 …. Và đến nay hàng rào sắt vẫn còn đó …

2020 has been a very crazy year; We’re finally make it through. I would like to thank everyone for enjoying and watching my video in that awesome year with Hope and positive moments when our life back during Covid 19 pandemic. Enjoy people are greatly appreciated & love Following me for next shoot . Life is not easy sometimes crazy but takes it easy. Thanks
Trãi qua một năm đại dịch nhiều khó khăn và phức tạp. Cuộc sống lúc này thật phức tạp phải không các bạn …Sống chậm…Suy nghĩa đơn giản cùng mình ghi lại những hình ảnh đẹp quanh ta cho đời thêm ý nghĩa. Suy nghĩ nhiều sẽ làm người ta khổ nè . Cùng xem xem video để ghi lại hình ảnh đẹp quanh Ta . Cám ơn mọi người đã xem video& đóng góp ý kiến.