Du Lich Mỹ | Đời Sống Mỹ |Tamanawas Falls Portland, Oregon #shortsvideo #shorts #shortvideo

Cuộc sống Mỹ. Văn hoá xuống đường/Battle of downtown Portland Oregon

#DOWNTOWN #Porland #cuộcsốngmỹ #cuộcsốngmỹ #cuocsongmy Follow me ; a driving tour of Downtown Portland Oregon Mời quí zi & các bạn xem video downtown tp Rose city Thành phố mình gọi mùa hè năm 2020 khi dịch bệnh nước Mỹ tăng cao nhất là “ Mùa Hè yêu thương “ các bạn đi biểu tình… Continue reading Cuộc sống Mỹ. Văn hoá xuống đường/Battle of downtown Portland Oregon